Oferta

Projekty w pełnym zakresie
- budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
- budynki usługowe
- budynki przemysłowe i inwentarskie
- przyłącza i sieci sanitarne
- drogi obiekty służby zdrowia.

Adaptacje projektów typowych.

Kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego,
przygotowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Wykonywanie ekspertyz oraz ocen technicznych.

Doradztwo w zakresie przepisów budowlanych.